Spring naar inhoud

Privacyverklaring Noordwest Begroot

In het kort

Via de website van Noordwest Begroot worden persoonsgegevens verwerkt. De gemeente vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die ons via de website wordt verstrekt en persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Op deze pagina

Algemeen
Grondslag
Categorieën persoonsgegevens
Bewaartermijnen

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Utrecht.

1. Algemeen

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het hangt af van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies worden verwerkt en voor welk doel. Hieronder lees je voor welke doelen op Noordwest Begroot persoonsgegevens worden verwerkt.

Doel

  • Verzamelen van goede plannen van bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen voor een nog mooiere, socialere, gezondere Bloemen- en Predikantenbuurt.
  • Uitvoeren van een draagvlakmeting (minimaal 25 positieve likes) en een haalbaarheidscheck op de ingediende plannen.
  • Verdelen van budget over de haalbare plannen en bepalen welk plannen worden uitgevoerd door de bewoners van de Bloemen- en Predikantenbuurt.

Subdoelen

  • Inzicht krijgen waar de likes (= stemmen) op de ingediende plannen vandaan komen.
  • Inzicht geven aan bezoekers, planindieners en gemeente in de argumenten voor of tegen een plan.
  • Zorgen voor een rechtmatig verloop van het participatief begroten.

Een spelregel voor het indienen van plannen is dat iedereen een plan mag indienen. We nodigen nadrukkelijk bewoners van de Bloemenbuurt en de Predikantenbuurt uit om op de plannen te stemmen.

2. Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot een gedragen besteding te komen van € 50.000.

3. Categorieën persoonsgegevens

Postcode: van 2 juni t/m 30 augustus 2020 registreren we postcodes, omdat we willen weten waar de likes en argumenten vandaan komen. Zijn het mensen uit de Bloemen- en Predikantenbuurt die hun mening geven of komen de reacties uit Groningen?

Naam: van 2 juni t/m 30 augustus 2020 vragen we mensen die zich registreren om hun naam op te geven. Als je een plan indient, is je naam zichtbaar op de pagina van jouw ingediende plan. Als je een argument plaatst, is je naam ook zichtbaar op de pagina. Dit doen we omdat het de kwaliteit van het gesprek / discussie verbetert. Je kunt uiteraard een alias opgeven.

E-mail: van 2 juni t/m 30 augustus 2020 vragen we mensen die zich registeren om een e-mailadres, omdat we in contact willen (kunnen) komen over hun ingediende plan. De indieners van plannen worden na de haalbaarheidscheck persoonlijk geïnformeerd per e-mail of hun plan haalbaar is. 

Telefoonnummer: van 2 juni t/m 30 augustus 2020 vragen we mensen die een plan indienen optioneel om hun telefoonnummer. Dit doen we om snel contact te kunnen opnemen over het plan. 

IP-adressen: van 2 juni t/m 30 augustus 2020 worden tijdelijk IP-adressen opgeslagen om eventuele onregelmatigheden in het liken en indienen van plannen te kunnen opsporen.

NAW-gegevens en financiële gegevens: Op 14 december vragen we de indieners van de winnende plannen hun naam, adres en financiële gegevens, zodat we het geldbedrag op hun rekening kunnen storten om hun idee mee uit te voeren.

4. Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor jouw persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van Noordwest Begroot geldt het volgende:

  • Het indienen en liken van plannen loopt af op 6 september 2020. Daarna wordt de website Noordwest Begroot statisch gemaakt. Plannen, namen van indieners, aantal likes en argumenten voor- en tegen blijven wel zichtbaar op de website.
  • Na 6 september 2020 worden de verzamelde gegevens verwerkt in een beknopte (geanonimiseerde) analyse waar mensen vandaan komen die hebben meegedaan aan het liken per plan. Deze informatie wordt met de voor- en tegenargumenten meegestuurd aan de gemeentemedewerkers die van 7 september t/m 1 november 2020 een haalbaarheidscheck doen op de plannen.
  • Op 2 november 2020 worden de haalbare plannen bekend gemaakt waar bewoners van de Bloemen- en Predikantenbuurt op kunnen stemmen. De niet haalbare plannen en namen van indieners blijven ook zichtbaar op de website.

Alle plannen blijven zichtbaar op de website tot twee maanden nadat de winnende plannen bekend zijn gemaakt. Op 15 februari 2021 (twee maanden na afronding van Noordwest Begroot) gaat de website in principe offline. Het kan zijn dat de website voor archiefdoeleinden online blijft. Indien daartoe wordt besloten, worden de namen van de planindieners en namen van mensen die gereageerd hebben op plannen op de website geanonimiseerd. Ook de achterliggende databases worden verwijderd: de geregistreerde namen, postcodes, e-mailadressen, telefoonnummers en IP-adressen.

Login om verder te gaanCancel