Spring naar inhoud
Dit plan is door naar de stemronde

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is door naar de stemronde

Mama-café Zuilen

Door: Eefje van der velden
30 augustus 2020

Ontmoetingsplek voor moeders in Zuilen. Creëren van een informele plek waar het gaat om de sociale en emotionele gezondheid van moeders.

Ontmoetingsplek voor moeders in Zuilen - wat en voor wie

Met Mama-café Zuilen willen we graag een ontmoetingsplek creëren voor moeders in onze wijk. Een plek voor moeders onder elkaar. Laagdrempelig. Om een verhaal te mogen delen, een klankbord te hebben of gehoor te vinden.  Voor een steuntje in de rug. Maar ook het vieren van de mooie dingen van het moederschap. Of gewoon om even in een andere omgeving te zijn met gelijkgestemden. Het is een plek waar moeders even los mogen komen van hun rol als moeder, partner, vriendin, dochter, zus of werknemer. De vrouw staat hier centraal.

 
Informele emotionele en sociale steun aan moeders - waarom

Wij zien dat er in Zuilen (en omgeving) nog geen plek is waar de sociale en emotionele gezondheid van de moeder centraal staat. De zorg rondom zwangerschap en geboorte is ontzettend goed geregeld. Echter is het netwerk van zorg en begeleiding voor (verse) moeders een stuk kleiner. Op basis van onze eigen ervaringen als verloskundige, coach en moeder, signaleren we dat vrouwen een plek missen om laagdrempelig hun ervaringen te delen, hun zorgen te uiten of contact te hebben met andere moeders. Daarnaast merken we dat in de ervaring van veel moeders de ondersteuning vanuit de kraamzorg, de verloskunde en het consultatiebureau vooral gericht is op de medische gezondheid van moeder en kind. Ook weten we dat veel moeders van jonge kinderen aarzelen om hun zorgen rondom het moederschap te delen met een formele instantie (zoals het consultatiebureau, de huisarts, etc.). Met onze ontmoetingsplek willen we voorzien in de behoefte aan meer informele sociale en emotionele steun aan moeders. 

 
Bovendien zijn de omstandigheden waarin (nieuwe) moeders zich verkeren door Covid-19 substantieel anders. (Nieuwe) moeders zijn in coronatijd nóg meer dan voorheen op zichzelf aangewezen tijdens de prille babyfase. Een klankbord kan dan juist heel prettig zijn.

 
In een inspirerende omgeving - hoe

Een of twee keer per maand afhankelijk van de behoefte organiseren we een inloopochtend op een inspirerende plek in Zuilen. We denken bijvoorbeeld aan de Huiskamer van het Antje Drijver Paviljoen of het nog op te richten Drink en Eetlokaal de Straatweg.

 
Jouw ervaringen als moeder – inhoudelijke toelichting

Het ervaren van ‘jezelf zijn als je ook moeder bent’ staat centraal. Tijdens de bijeenkomsten hebben we het over actuele onderwerpen die op dat moment spelen. In grote lijnen gaat dat over het creëren en bewaren van de balans tussen moeder zijn en jezelf zijn.  Hoe zorg je goed voor jezelf als je veel voor anderen zorgt? Of als je net moeder bent geworden? Wat gebeurt er allemaal in deze belangrijke periode van je leven? Hoe combineer je werk met een gezin? En waar vind je ruimte en tijd voor jezelf?

 
Hierover uitwisselen met andere moeders, inspiratie opdoen, tips krijgen, draagt bij aan een groter gevoel van zelfvertrouwen bij de moeder en daarbij ook bij het kind!
Voor de invulling denken wij aan de volgende mogelijkheden:
 
  1. Vrijblijvend ervaringen uitwisselen en de mogelijkheid tot vragen stellen
  2. Thematisch programma in combinatie met experts uitnodigen op bepaalde thema's.

 
Ervaringsdeskundigen: verloskundige, coach, moeder – door wie

 
Eefje van der Velden - Ik ben Eefje en woon 10 jaar in Zuilen. Ik ben moeder van 2 zoontjes (4,5 en 2,5). Gedreven vanuit mijn eigen ervaringen in het moederschap draag ik heel graag mijn steentje bij aan het opzetten en verbeteren van informele sociale en emotionele steun aan moeders uit de wijk. Daarnaast volg ik een coachopleiding (Europees Instituut) met als doel moeders in hun kracht te zetten.


 
Lynne van der Mijl- Hallo, mijn naam is Lynne! Ik ben vrouwencoach hier in Zuilen en heb vanuit mijn achtergrond als verloskundige veel ervaring met coaching rondom zwangerschap en bij het (prille) moederschap. Daarnaast coach ik veel vrouwen met diverse andere thema's in hun leven, zodat ze nog meer van hun innerlijke kracht en wijsheid kunnen ontdekken. Ik breng vrouwen graag bij elkaar, omdat dát is waar altijd de mooiste dingen gebeuren!

Argumenten

Argumenten voor

Liesbeth Meijns | 2 september 2020 12:40

Goed initiatief, belangrijk voor vrouwen die net moeder zijn geworden. Heb vertrouwen in de mensen die het gaan begeleiden.Argumenten tegen

Tessa Rooken | 3 september 2020 12:10

Dit bestaat al in speeltuin het Noordse Park en ik ben een voorstander van totaal geen professional/coach bij een mamacafe te hebben. Want inderdaad wat jullie schrijven, daar is behoefte aan.
Dit kan gratis, speeltuin noordse park is gratis tot zelfs de koffie aan toe.
En blijkt er inderdaad een gezamenlijk thema te zijn, dan regelen we een professional. Maar vooral moeders voor moeders en dus ook geen coachLogin om verder te gaanCancel